Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Đức Toàn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam.