Công Ty CP Năng Lượng Công Nghệ Xanh Hlt

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-06-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty CP Năng Lượng Công Nghệ Xanh Hlt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty CP Năng Lượng Công Nghệ Xanh Hlt và tên đăng ký là Công Ty CP Năng Lượng Công Nghệ Xanh Hlt, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 29.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Mạnh Thái . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: