Công Ty CP Năng Lượng Xanh Hà Tĩnh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty CP Năng Lượng Xanh Hà Tĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty CP Năng Lượng Xanh Hà Tĩnh và tên đăng ký là Công Ty CP Năng Lượng Xanh Hà Tĩnh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 568.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cù Xuân Quốc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: