Công Ty CP Eco Sun

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-10

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty CP Eco Sun

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty CP Eco Sun có tên giao dịch ECO SUN COMPANY, tên quốc tế Eco Sun Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty CP Eco Sun, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 300.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Trần Ngọc Lam và giám đốc là Ô/B (Ông) Trần Trung Hiếu. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 15, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: