Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Nhà xưởng số 6, lô N1 KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 05-08-2011

Ngày hoạt động: 2011-11-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam và tên đăng ký là Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Kazuo Yoshinaka . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nhà xưởng số 6, lô N1 KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: