Công Ty TNHH Sản Xuất Thành Nam - Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: ngõ 25 Đội 10 Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Thành Nam - Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thành Nam - Việt Nam có tên giao dịch THANH NAM - VIET NAM CO., LTD, tên quốc tế Thanh Nam - Viet Nam Production Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sản Xuất Thành Nam - Việt Nam, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 9.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đào Văn Giang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ngõ 25 Đội 10 Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: