Công ty TNHH Kosai Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Nhà xưởng số 8, Lô N-1, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD: , ngày cấp 03-10-2011

Ngày hoạt động: 2011-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH Kosai Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Kosai Việt Nam có tên giao dịch Kosai Viet Nam Co., Ltd và tên đăng ký là Công ty TNHH Kosai Việt Nam, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Yuji Mochizuki . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nhà xưởng số 8, Lô N-1, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.