Công ty TNHH cơ khí và thương mại Xuân Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 71 phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 06-11-2003

Ngày hoạt động: 2004-02-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH cơ khí và thương mại Xuân Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH cơ khí và thương mại Xuân Thành và tên đăng ký là Công ty TNHH cơ khí và thương mại Xuân Thành, đã hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Dương Xuân Thành . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 71 phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: