Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Th Land

Mã số thuế:
Địa chỉ: 210 Đỗ Hành, Khu phố 14, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-07

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Th Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Th Land và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Th Land, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 50.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Lê Chí Hiển . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 210 Đỗ Hành, Khu phố 14, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: