Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Bất Động Sản One Group

Mã số thuế:
Địa chỉ: L6/65 Đào Duy Tùng, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Bất Động Sản One Group

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Bất Động Sản One Group và tên đăng ký là Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Bất Động Sản One Group, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Ý Thiên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: L6/65 Đào Duy Tùng, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: