Công Ty TNHH XD -TM Hữu Dung

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 350, thôn Lập Đức, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-09-27

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH XD -TM Hữu Dung

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH XD -TM Hữu Dung và tên đăng ký là Công Ty TNHH XD -TM Hữu Dung, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đoàn Văn Hữu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 350, thôn Lập Đức, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: