Công Ty TNHH Thành Phố Đất Biển Vàng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thành Phố Đất Biển Vàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thành Phố Đất Biển Vàng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thành Phố Đất Biển Vàng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Xuân Hùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: