Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chấn Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Thắng Hòa, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chấn Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chấn Hưng và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chấn Hưng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: (Ông) Bùi Minh Luân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Thắng Hòa, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: