Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Linh - Bình Thuận

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm 7, quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-05-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Linh - Bình Thuận

Ngành nghề kinh tế

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Linh - Bình Thuận, tên quốc tế Minh Linh - Binh Thuan Service Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Linh - Bình Thuận, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 68.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cao Minh Tân , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm 7, quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam.