Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu ở Hà Tĩnh

Tìm thấy 38 doanh nghiệp trong 2 lĩnh vực đang hoạt động ở ngành Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

Các doanh nghiệp Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu mới ở Hà Tĩnh

Nhà ông Nguyễn Tiến Hùng, thôn Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

Lô A2-1 Khu công nghiệp Phú Vinh, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh

Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên

Nhà ông Lê Hữu Phước, QL 8A, xóm Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn

Xóm Đồng Tiến, Xã Thạch Lưu

Trường Lộc, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc

Xã Phú lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc

Thôn Hợp Giáp, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân

Số 22, đường Hằng Chi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

Bảo Trung, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn

Nhà ông Nguyễn Xuân Trị, thôn 9, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên

Kỳ Phú, Xã Kỳ Phú, Thị xã Kỳ Anh

Tại nhà bà Phạm Thị Thuý Hà, Khối 1, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân

Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà

Đức An, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ

THôN QUáN KHO-Xã CẩM THàNH, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên

Nhà ông Nguyễn Xuân Trị, Thôn 9, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên

Xóm 4, Trường Cảnh, Xã Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh

Đức Bồng, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang

Tổ dân phố Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh

Tổ 14, xóm Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh

Trường Thanh, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân

Khu phố Hưng Thịnh, Thị trấn Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh

Xóm Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn

Cụm TTCN dân cư và dịch vụ TM Bắc, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà

Cụm tiểu thủ Công nghiệp, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh

Nhà ông Bùi Văn Việt, tổ dân phố Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh

Xóm Kim Bình, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn

Hội quán cũ -Thôn Trưng, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn

Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà

Thôn Tiên Giang - xã Tiên Điền, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân

Nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh

Thôn An Tiên, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân

Thôn 2 xã Đức Bồng, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang

Tổ dân phố 3, Thị trấn Thạch Hà

Thôn Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân

Xứ Đồng, Bến Đò Bến Chăn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc

Thôn Trung Tâm - Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên

Xóm Thống nhất - Xã ích Hậu, Xã ích Hậu

Hợp Tác xã Dịch vụ môi trường xã Đồng Lộc, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc

(Nhà bà Trần Thị Liêm), Tổ 4, Khu phố 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh

Xóm yên lạc, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc

Tìm kiếm công ty