HTX DVVSMT & KDTH Xã CẩM THịNH

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 02-01-2014

Ngày hoạt động: 2014-03-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ HTX DVVSMT & KDTH Xã CẩM THịNH

Giới thiệu doanh nghiệp

HTX DVVSMT & KDTH Xã CẩM THịNH và tên đăng ký là HTX DVVSMT & KDTH Xã CẩM THịNH, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Xử lý và tiêu huỷ rác thải. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Thị Lan . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam.