Công Ty TNHH Môi Trường Osakaa

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Môi Trường Osakaa

Ngành nghề kinh tế

 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Môi Trường Osakaa và tên đăng ký là Công Ty TNHH Môi Trường Osakaa, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Xuân Cương Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 01/10/1984 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 183431523 Ngày Cấp: 16/06/2014 Nơi Cấp: Công An Hà Tĩnh Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Tr , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Trị, thôn 9, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: