Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bason Tourist

Mã số thuế:
Địa chỉ: 97, Đường Ven Biển, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bason Tourist

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bason Tourist và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bason Tourist, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cao Viết Danh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 97, Đường Ven Biển, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: