Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũng Tàu Mãi Mãi

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 92 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 30-08-2013

Ngày hoạt động: 2013-08-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũng Tàu Mãi Mãi

Ngành nghề kinh tế

 • Điều hành tua du lịch
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Quảng cáo
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũng Tàu Mãi Mãi và tên đăng ký là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũng Tàu Mãi Mãi, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Giám đốc: Ô/B. Trịnh Thị Sen , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 92 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.