Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Bao La

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Bao La

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Cơ sở lưu trú khác
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Bao La và tên đăng ký là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Bao La, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Cồ Nguyệt Hằng Giới Tính: Sinh Ngày: 13/11/1974 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 273387292 28/02/2007 Nơi Cấp: Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú: Số 250/1 L , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 36/2 Vi ba, phường 6, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: