Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đ. 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-04-11

Bản đồ đến địa chỉ Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy

Giới thiệu doanh nghiệp

Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy và tên đăng ký là Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đ. 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.