Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Châu Ngọc Thanh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Kiot A1.1, chợ Tân An - Tân Bình, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-07-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Châu Ngọc Thanh

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Châu Ngọc Thanh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Châu Ngọc Thanh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Ngọc Thanh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Kiot A1.1, chợ Tân An - Tân Bình, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.