Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính An Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: 78 Cửa hậu, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-04-04

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính An Phúc

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Cho thuê xe có động cơ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính An Phúc và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính An Phúc, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Văn Sơn , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 78 Cửa hậu, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: