Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F 24

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 06 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-07-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F 24

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Cho thuê xe có động cơ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F 24 và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F 24, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Việt Đức , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 06 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.