Trường THCS Đại Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đại Hưng, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Đại Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Đại Hưng và tên đăng ký là Trường THCS Đại Hưng, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Thảnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đại Hưng, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: