Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Asean Trade Center

Mã số thuế:
Địa chỉ: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-12-27

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Asean Trade Center

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Điều hành tua du lịch
  • Đại lý du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Asean Trade Center và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Asean Trade Center, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Bà) Cao Thị Kim Quy , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.