Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Quản Lý Diamond Capital

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tòa nhà Opera View, số 161-163-165-167 đường Đồng Khởi và 15 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-08

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Quản Lý Diamond Capital

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Quản Lý Diamond Capital có tên giao dịch DIAMOND CAPITAL, tên quốc tế Diamond Capital Development and Management Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Quản Lý Diamond Capital, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Tổng giám đốc: (Ông) Truong Vincent Kinh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tòa nhà Opera View, số 161-163-165-167 đường Đồng Khởi và 15 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.