Công Ty TNHH Hmt Smart

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hmt Smart

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hmt Smart có tên giao dịch HMT SMART, tên quốc tế Hmt Smart Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hmt Smart, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Trọng Quân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.