Công Ty Cổ Phần Milli Solar

Mã số thuế:
Địa chỉ: 389 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Milli Solar

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Milli Solar có tên giao dịch MILLI SOLAR JSC, tên quốc tế Milli Solar Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Milli Solar, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 6.500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Ngọc Định . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 389 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.