Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản New Life

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 01 Đường số 24B, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-04-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản New Life

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản New Life, tên quốc tế New Life Real Estate Brokerage Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản New Life, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Ngọc Anh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 01 Đường số 24B, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: