Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Khách Sạn Manhatton Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-15

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Khách Sạn Manhatton Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Khách Sạn Manhatton Việt Nam có tên giao dịch VMHG, tên quốc tế Vietnam Manhatton Hotel Operation and Management Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Khách Sạn Manhatton Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Đức Quang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: