Công Ty Cổ Phần Dream Hub

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dream Hub

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dream Hub có tên giao dịch DREAM HUB JSC., tên quốc tế Dream Hub Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dream Hub, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Cho Hyungtak . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: