Công Ty TNHH Dynaminds

Mã số thuế:
Địa chỉ: 68 Đường 34B, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dynaminds

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dynaminds có tên giao dịch DYNAMINDS CO.,LTD, tên quốc tế Dynaminds Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dynaminds, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Duy Minh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 68 Đường 34B, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.