Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hồng Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 26 An Phú, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-06-06

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hồng Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hồng Hưng có tên giao dịch HONG HUNG RET CORP, tên quốc tế Hong Hung Real Estate Investment Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hồng Hưng, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Mai Minh Thức và giám đốc là Ô/B (Ông) Lê Văn Huê. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 26 An Phú, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.