Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Y Tế Hoàng Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: 48 Đường 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-08-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Y Tế Hoàng Phúc

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Y Tế Hoàng Phúc, tên quốc tế Hoang Phuc Medical Consulting and Services Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Y Tế Hoàng Phúc, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thu Trang , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 48 Đường 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.