Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Trọng

Mã số thuế:
Địa chỉ: 191/19A Cao Xuân Dục, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 29-12-2010

Ngày hoạt động: 2011-01-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Trọng

Giới thiệu doanh nghiệp

Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Trọng và tên đăng ký là Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Trọng, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyen Vu Hoang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 191/19A Cao Xuân Dục, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.