Công Ty TNHH Dịch Vụ Happyland

Mã số thuế:
Địa chỉ: SAV1-03.08, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Happyland

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Happyland và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Happyland, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 300.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: SAV1-03.08, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.