Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 254 đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-06-06

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh có tên giao dịch LM INVESTMENT CO.,LTD, tên quốc tế Lien Minh House Development and Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Liên Minh, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Cao Văn Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 254 đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.