Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Hc Properties

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Hc Properties

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Hc Properties có tên giao dịch Properties Hc Real Estate Service Investment & Development Co.,Ltd, tên quốc tế Properties Hc Real Estate Service Investment & Development Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Hc Properties, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Chu Viết Cường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 24A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.