Công Ty TNHH Đất Long Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 39, Đường Số 10, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đất Long Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đất Long Thành có tên giao dịch DAT LONG THANH CO.,LTD, tên quốc tế Dat Long Thanh Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đất Long Thành, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đào Ngọc Tiệp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 39, Đường Số 10, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.