Công Ty Cổ Phần Quản Lý Dịch Vụ Hàm Ninh

Mã số thuế:
Địa chỉ: 26 Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2019-05-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Dịch Vụ Hàm Ninh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Dịch Vụ Hàm Ninh có tên giao dịch CTY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ HÀM NINH và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Dịch Vụ Hàm Ninh, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Anh Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 26 Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.