Công Ty Cổ Phần Hà Minh Land

Mã số thuế:
Địa chỉ: 23/8/15 Đường 38, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-04-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Hà Minh Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Hà Minh Land có tên giao dịch HA MINH LAND JSC, tên quốc tế Ha Minh Land Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Hà Minh Land, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Khuất Tiến Chung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 23/8/15 Đường 38, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.