Công Ty Cổ Phần Gia Linh Land

Mã số thuế:
Địa chỉ: 55/24 Lê Hữu Kiều, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Gia Linh Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Gia Linh Land có tên giao dịch GIA LINH LAND JSC, tên quốc tế Gia Linh Land Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Gia Linh Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Hữu Long . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 55/24 Lê Hữu Kiều, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.