Công Ty Cổ Phần Gia Doanh Group

Mã số thuế:
Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-03-01

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Gia Doanh Group

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Gia Doanh Group có tên giao dịch GDG.,JSC, tên quốc tế Gia Doanh Group Joint Stock Company, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 30.000.000.000 VNĐ. Tổng giám đốc: (Bà) Lê Ngọc Anh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.