Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Nhà Việt

Mã số thuế:
Địa chỉ: 88 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-13

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Nhà Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Nhà Việt có tên giao dịch VIET HOUSE REAL ESTATE CO, tên quốc tế Viet House Investment Service Real Estate Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Bất Động Sản Nhà Việt, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Nguyễn Bá Lin . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 88 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.