Mai Văn Tuyên

Mã số thuế:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 1998-01-17

Bản đồ đến địa chỉ Mai Văn Tuyên

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Mai Văn Tuyên có tên giao dịch Mai Văn Tuyên, tên quốc tế Mai Van Tuyen, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: vĩnh phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình ở Huyện Bắc Quang

Đỗ Thị Hà
đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang
Dương Thị Quyên
đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang
Xem nhiều hơn »