Đỗ Thị Hà

Mã số thuế:
Địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 1998-01-01

Bản đồ đến địa chỉ Đỗ Thị Hà

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Đỗ Thị Hà có tên giao dịch Đỗ Thị Hà, tên quốc tế Do Thi Ha, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình khu vực Huyện Bắc Quang

Xem nhiều hơn »