Hoàng Văn Dưỡng

Mã số thuế:
Địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2011-01-01

Bản đồ đến địa chỉ Hoàng Văn Dưỡng

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Hoàng Văn Dưỡng có tên giao dịch Hoàng Văn Dưỡng, tên quốc tế Hoang Van Duong, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình khu vực Huyện Bắc Quang

Xem nhiều hơn »