Nguyễn Anh Tuấn (HKD Tuấn Long Anh)

Mã số thuế:
Địa chỉ: 444 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 021271

Ngày hoạt động: 2013-01-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Anh Tuấn (HKD Tuấn Long Anh)

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Anh Tuấn (HKD Tuấn Long Anh) và tên đăng ký là Nguyễn Anh Tuấn (HKD Tuấn Long Anh), đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Anh Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 444 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: