Hoàng Hải Anh (HKD Cây cảnh Tùng Lâm)

Mã số thuế:
Địa chỉ: 44/9A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 021958

Ngày hoạt động: 2013-07-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hoàng Hải Anh (HKD Cây cảnh Tùng Lâm)

Giới thiệu doanh nghiệp

Hoàng Hải Anh (HKD Cây cảnh Tùng Lâm) và tên đăng ký là Hoàng Hải Anh (HKD Cây cảnh Tùng Lâm), đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Hải Anh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 44/9A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.